Totaltech, NTT utökar sitt samarbete

Totaltech, NTT har från årsskiftet utökat sitt samarbete med NCC Construction Sverige AB och fått förtroende att sköta lastning och transporter av allt tillredningsberg från NCC’s ortdrivningsprojekt i LKAB’s underjordsgruva i Malmberget.